Organizujemy kompleksowo proces organizacji dokumentacji i pozwoleń o pobyt czasowy oraz pozwoleń o pracę dla osób z innych Państw Europy, tj. np. z Ukrainy:

  • Zgłaszanie oświadczeń dla Urzędu Pracy
  • Organizacja pozwoleń o pracę w Urzędzie Wojewódzkim (obecnie procedura trwa ok. miesiąc)
  • Organizacja pobytu czasowego dla obcokrajowca w Urzędzie Wojewódzkim (obecnie procedura trwa ok. 3 miesiące)
  • Uzupełnianie dokumentacji oraz ich modyfikacja w Urzędach także w przypadku zakończenia współpracy z obcokrajowcem.